Τίτλος Εργαστηρίου

Υπότιτλος πχ: "Ένα εργαστήριο του CFF"

Περιγραφή

Ημέρα ώρες

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι...

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 

ΤΕΧΤ

Όνομα Εκπαιδευτή

ιδιότητα

Περιγραφή

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:
Δήλωση Συμμετοχής

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις στείλτε email στο:
chaniafilmfestival.edu@gmail.com

TOP