Δημιουργια Ταινιας σε Σχολικο Περιβαλλον

(Ντοκιμαντέρ, Μυθοπλασία, Animation)

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί τάξεων και ειδικοτήτων) και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν σχολική ομάδα και με την οποία προτίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους βάση τον ετήσιων στόχων του προγράμματος.

Ζητούμενο του προγράμματος αποτελεί η κατανόηση και γνώση βασικών αρχών κινηματογράφου και η δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους στις σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Επιδίωξη είναι η επιστροφή στον κοινωνικό χαρακτήρα του κινηματογράφου. Απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες επιθυμούν να οργανώσουν κινηματογραφικές ομάδες στο σχολείο τους (εκπαιδευτικός, μαθητές/τριες μιας σχολικής τάξης και οι γονείς τους ή εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες ενός σχολείου).

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα: CineΜαθήματα / Δημιουργώντας Ταινία σε Σχολικό Περιβάλλον (Ντοκιμαντέρ, Μυθοπλασία, Animation).

 

Στόχοι του προγράμματος:

Ευρύτερος στόχος της δράσης είναι η, διαμέσου του σχεδιασμού και της λειτουργίας κινηματογραφικής ομάδας στο σχολείο, επίτευξη βημάτων προς την κατεύθυνση του κινηματογραφικού γραμματισμού, δηλαδή η απόκτηση δεξιοτήτων, όχι μόνο θέασης/κατανάλωσης (χρήσης) αλλά και κριτικής αποτίμησης οπτικοακουστικών προϊόντων (με στόχο την δημιουργία οπτικών εννοιών και παραγωγή οπτικών μηνυμάτων). Οι δραστηριότητες της κινηματογραφικής ομάδας θα προσφέρουν τις ευκαιρίες στους/στις εκπαιδευτικούς, στους μαθητές/τριες και στους γονείς για ένα διαδοχικό πέρασμα από τη θέαση-απόλαυση της ταινίας, την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και την περιγραφή, στη διερεύνηση των συναισθημάτων, την αποκωδικοποίηση των προθέσεων του δημιουργού, και θα οδηγήσουν στην έκφραση-δημιουργία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προσέγγισή της τοπικής και προφορικής ιστορίας δια μέσου του ντοκιμαντέρ.

 

Επιμέρους επιδιώξεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς:

 • Η καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο.
 • Η δυνατότητα θέασης ταινιών οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικά είδη (αφηγηματικές, ντοκιμαντέρ, animation κ.ά.)
 • Η απόλαυση της θέασης.
 • Η ανάδειξη/κατανόηση του κοινωνικού ρόλου του κινηματογράφου.
 • Η απόκτηση τεχνικών/στρατηγικών επιλογής (κριτική αποτίμηση) κινηματογραφικών ταινιών ως ενσυνείδητοι θεατές.
 • Η γνώση και προσέγγιση των εργαλείων/µέσων, της τεχνολογίας του κινηματογράφου και των προεκτάσεών της.
 • Η γνωριμία με τις µμεθόδους και τις τεχνικές µε τις οποίες παράγεται το κινηματογραφικό προϊόν.
 • Η ανάπτυξη κριτικής στάσης (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές συμβάσεις και οπτικά μέσα).
 • Η προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων διαμέσου των κινηματογραφικών ταινιών.
 • Η χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής έκφρασης.
 • Η δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στο πλαίσιο της σχολικής ομάδας
 • Η ανίχνευση της τοπικής και προφορικής ιστορίας και η αποτύπωση της σε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

 

Ιδιαίτερη επιδίωξη για τους/τις εκπαιδευτικούς:

Η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού δραστηριοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού και υλοποίησής τους είτε στον σχολικό χώρο είτε στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.

 

Διάρκεια προγράμματος: Επτά (7) μήνες

 

Επιμορφωτικά Βήματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα, ως προς την επιμορφωτική του διάσταση διεξάγεται μέσω διαδικτύου (σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις) καθώς και με δια ζώσεις συναντήσεις. Ως προς την εκπαιδευτική του διάσταση (εφαρμογή δραστηριοτήτων στη σχολική ομάδα), προϋποθέτει την δια ζώσης διδασκαλία των συμμετεχόντων.

 

Τα επιμορφωτικά βήματα:

Μετά από την σχετική δημόσια πρόσκληση συμμετοχής

(α) Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, ανά είκοσι (20) ημέρες σε σύγχρονη εξ αποστάσεως ή σε δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες. Στις πρώτες συνεδρίες γίνεται προσέγγισή και παρουσίαση των βασικών όρων του κινηματογράφου και της κινηματογραφικής έκφρασης. Στο Πλαίσιο των συναντήσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται βιωματικές δράσεις και ασκήσεις έκφρασης. Σχετικό υλικό διανέμεται στους συμμετέχοντες/ουσες με πρόσβαση στην σχετική εκπαιδευτική πλατφόρμα μας

(β) Στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έχουν ειδική προσέγγιση στην ενότητα δημιουργία σεναρίου καθώς και στην ενότητα ντοκιμαντέρ και τοπική – προφορική ιστορία. Στο στάδιο αυτό εμπλέκονται στην επιμόρφωση τόσο κινηματογραφιστές όσο και ιστορικοί. Σχεδιάζονται παράλληλα και υλοποιούνται βιωματικές ασκήσεις. Παράλληλα οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί καλούνται να συγκροτήσουν τις ομάδες τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

(γ) Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και οι ομάδες τους καλούνται να προτείνουν σεναριακή ιδέα για την δημιουργία της ταινίας τους

(δ) Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί μαζί με τις ομάδς των μαθητών τους παρακολουθούν από κοινού επιμορφωτικές συνεδρίες για τις βασικές αρχές κινηματογραφικής δημιουργίας και γνωριμίας με τα μέσα του κινηματογράφου.

(ε) Κάθε σχολική ομάδα υπό την εποπτεία του επιμορφωτή της επεξεργάζεται την σεναριακή της πρόταση και μέσα από εξατομικευμένες συναντήσεις ( δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) προχωρά και διαμορφώνει το σενάριο της μέχρι την ωρίμανση του για γύρισμα.

(ζ) Η σχολική ομάδα με την υποστήριξη του προγράμματος και την εποπτεία του επιμορφωτή του προχωρά στα γυρίσματα της ταινίας.

(η) Η σχολική ομάδα με την υποστήριξη του προγράμματος και την εποπτεία του επιμορφωτή του προχωρά στην αποκωδικοποίηση του υλικού της και το μοντάζ της ταινίας.

 

Η ολοκληρωμένη ταινία κάθε σχολικής ομάδας αναρτάται σε ειδικό κανάλι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.
Η ολοκληρωμένη ταινία αποτελεί και την τελική εργασία για τους συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς και τις ομάδες τους.

 

Για την άρτια εφαρμογή του προγράμματος :

 • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του.
 • Παρέχεται ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την εκπαίδευση
 • Παρέχεται ο απαραίτητος επαγγελματικός εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων και την τελική επεξεργασία των ταινιών
 • Παρέχεται η υποστήριξη από επαγγελματίες κινηματογραφιστές – συνεργάτες του προγράμματος.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον/στην επιμορφωτή/τρια του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

TOP