Κινηματογραφικη Λεσχη στο Σχολειο

Εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα

Η θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας, με την ανάπτυξη των τεχνικών μέσων, κινδυνεύει να χάσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα -το σινεμαδάκι- και να μετατραπεί σε κάτι μοναχικό. Κινηματογραφική λέσχη ονομάζεται μια παρέα, τα μέλη της οποίας έχουν συμφωνήσει να συναντιούνται σε τακτά διαστήματα (συνήθως μία φορά τον μήνα), να βλέπουν μία κινηματογραφική ταινία και να συζητούν. Τους συνδέουν η αγάπη, ο ενθουσιασμός για τον κινηματογράφο και η δημιουργική συζήτηση γύρω από τις κινηματογραφικές ταινίες. Οι συναντήσεις της λέσχης είναι σταθερές και ίσως και ο τόπος συνάντησης, αν το επιθυμούν όλοι.

Επιδίωξη είναι η επιστροφή στον κοινωνικό χαρακτήρα του κινηματογράφου. Η κινηματογραφική ταινία παρουσιάζεται σαν αντικείμενο συζήτησης μιας παρέας, μιας ομάδας. Απορρίπτουμε την αποκλειστικά προσωπική θέαση και τη σιωπή και επιλέγουμε τη συλλογική συζήτηση, με σκοπό να έρθουμε με αυτόν τον τρόπο πιο κοντά στον κινηματογράφο μ’ έναν τρόπο δυναμικό και δημιουργικό. Τα συναισθήματα που γεννιούνται κατά τη θέαση εξωτερικεύονται, δεν είναι πια υπόθεση ενός, αλλά μιας ομάδας ανθρώπων. Ο θεατής παρακινείται να διεισδύσει στις σκέψεις του και να τις εκφράσει.

H Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival σας καλωσορίζει στο Επιμορφωτικό (για τους/τις συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς) και Εκπαιδευτικό (για τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες) πιστοποιημένο Πρόγραμμα: «Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο», διάρκειας 300 επιμορφωτικών ωρών.

Ζητούμενο της δράσης αποτελεί η δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών στις σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Επιδίωξη είναι η επιστροφή στον κοινωνικό χαρακτήρα του κινηματογράφου. Απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες επιθυμούν να οργανώσουν κινηματογραφικές λέσχες στο σχολείο τους.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, ανά είκοσι (20) ημέρες σε δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες. Σε κάθε συνεδρία προβάλλεται μία ταινία και στη συνέχεια οι επιμορφούμενοι/ες μυούνται στον σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν την ταινία στους μαθητές/τριές τους και υλοποιούν επιλεγμένες δραστηριότητες στην τάξη.

Δημιουργός και υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο Σταύρος Γρόσδος, επιστημονικός συνεργάτης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Εμψυχώνουν εκπαιδευτικοί-συνεργάτες. Τον γενικό συντονισμό έχει ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Η αναγκαιότητα επίτευξης βημάτων κινηματογραφικού γραμματισμού στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οδήγησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με γνώμονα τη σύζευξη της θεωρητικής γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης.

Στόχοι του προγράμματος:

Ευρύτερος στόχος της δράσης είναι η, διαμέσου του σχεδιασμού και της λειτουργίας κινηματογραφικής λέσχης στο σχολείο, επίτευξη βημάτων προς την κατεύθυνση του οπτικοακουστικού γραμματισμού, δηλαδή η απόκτηση δεξιοτήτων, όχι μόνο θέασης/κατανάλωσης (χρήσης) αλλά και κριτικής αποτίμησης οπτικοακουστικών προϊόντων (με ενδεχόμενη δημιουργία οπτικών εννοιών και παραγωγή οπτικών μηνυμάτων). Οι δραστηριότητες της κινηματογραφικής λέσχης θα προσφέρουν τις ευκαιρίες στους/στις εκπαιδευτικούς, στους μαθητές/τριες και στους γονείς για ένα διαδοχικό πέρασμα από τη θέαση-απόλαυση της ταινίας, την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και την περιγραφή, στη διερεύνηση των συναισθημάτων, την αποκωδικοποίηση των προθέσεων του δημιουργού, και θα οδηγήσουν στην έκφραση-δημιουργία.

Επιμέρους επιδιώξεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς:

Η καλλιέργεια της κινηµατογραφικής παιδείας στο σχολείο.

Η δυνατότητα θέασης ταινιών οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικά είδη (αφηγηματικές, ντοκιμαντέρ, animation κ.ά.)

Η απόλαυση της θέασης.

Η ανάδειξη/κατανόηση του κοινωνικού ρόλου του κινηματογράφου.

Η απόκτηση τεχνικών/στρατηγικών επιλογής (κριτική αποτίμηση) κινηματογραφικών ταινιών ως ενσυνείδητοι θεατές.

Η γνώση και προσέγγιση των εργαλείων/µέσων, της τεχνολογίας του κινηματογράφου και των προεκτάσεών της.

Η γνωριμία με τις µεθόδους και τις τεχνικές µε τις οποίες παράγεται το κινηματογραφικό προϊόν.

Η ανάπτυξη κριτικής στάσης (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές συµβάσεις και οπτικά μέσα).

Η προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων διαμέσου των κινηματογραφικών ταινιών.

Η χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής έκφρασης.

Οι διεπιστηµονικές προσεγγίσεις/συναντήσεις µε επιστηµονικά πεδία, όπως η φωτογραφία, η εικαστική εικόνα, η µουσική, η κίνηση, η λογοτεχνία, η δημιουργική γραφή.

 

Ιδιαίτερη επιδίωξη για τους/τις εκπαιδευτικούς:

Η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού δραστηριοτήτων κινηματογρφικού γραμματισμού και υλοποίησής τους είτε στον σχολικό χώρο είτε στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα, ως προς την επιμορφωτική του διάσταση διεξάγεται δια ζώσης ή σύγχρονα εξ αποστάσεως. Ως προς την εκπαιδευτική του διάσταση (εφαρμογή δραστηριοτήτων στη σχολική αίθουσα), προϋποθέτει την δια ζώσης διδασκαλία των συμμετεχόντων.

Τα επιμορφωτικά βήματα:

(α) Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν, ανά είκοσι (20) ημέρες σε δια ζώσης ή σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνεδρία. Σε κάθε συνεδρία προβάλλεται μία ταινία και στη συνέχεια οι επιμορφούμενοι μυούνται στον σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουν δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/τριες Οι προτεινόμενες δράσεις προσέγγισης της ταινίας καταγράφονται σε καρτέλες με ηλεκτρονική μορφή και αναρτώνται στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί. Στη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση -διαμέσου της πλατφόρμας- σε οκτώ (8) κινηματογραφικές ταινίες και στις αντίστοιχες καρτέλες προσέγγισης της ταινίας

(β) Οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν μία ταινία –ανά 20/ήμερο- στους μαθητές/τριές τους και υλοποιούν επιλεγμένες δραστηριότητες στην τάξη, τις οποίες ανασύρουν από την πλατφόρμα ασύγχρονης επικοινωνίας.

Συνολικά, στη διάρκΣυνολικά, στη διάρκεια μίας επιμορφωτικής χρονιάς, υλοποιούνται: οκτώ (8) δια ζώσης ή εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες και κάθε εκπαιδευτικός υλοποιεί οκτώ (8) εργαστήρια στην τάξη με τους μαθητές/τριές του.

(γ) Ο εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει την υλοποίηση του εργαστηρίου στη σχολική τάξη (προβολή ταινίας και υλοποίηση επιλεγμένων δραστηριοτήτων), καλείται να αναρτήσει ηλεκτρονικά παραδοτέα εργασία το περιεχόμενο της οποίας πηγάζει από την εφαρμογή της δράσης στη σχολική αίθουσα.

Στο τέλος των επιμορφωτικών συνεδριών και της υλοποίησης των εργαστηρίων ο/η επιμορφούμενος/η καλείται να αναρτήσει τελική εργασία, η οποία αξιολογείται από τον/την επιμορφωτή/τρια

Τέλος, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον/στην επιμορφωτή/τρια του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

Διδακτική Ενότητα 1

Επιμορφωτική Συνεδρία1: Η κινηματογραφική Λέσχη για παιδιά. Η κινηματογραφική ταινία ως κατασκευή. Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός. Τα είδη των θεατών. Ψυχολογικοί μηχανισμοί θέασης της ταινίας. Η προσέγγιση της ταινίας – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων. Θέαση αφηγηματικής ταινίας μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Πρώτο εργαστήρι: Προβολή της ταινίας στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 2

Επιμορφωτική Συνεδρία 2: Θέαση αφηγηματικής ταινίας μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Δεύτερο εργαστήρι: Προβολή αφηγηματικής ταινίας μικρού μήκους στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 3

Επιμορφωτική Συνεδρία 3: Θέαση ταινίας animation μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Τρίτο εργαστήρι: Προβολή ταινίας animation στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 4

Επιμορφωτική Συνεδρία 4: Θέαση ταινίας animation μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Τέταρτο εργαστήρι: Προβολή ταινίας animation στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 5

Επιμορφωτική Συνεδρία 5: Θέαση ταινίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Πέμπτο εργαστήρι: Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 6

Επιμορφωτική Συνεδρία 6: Θέαση ταινίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Έκτο εργαστήρι: Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 7

Επιμορφωτική Συνεδρία 7: Θέαση ταινιών μικρού μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Έβδομο εργαστήρι: Ο κινηματογράφος και η προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων. Προβολή δύο αφηγηματικών ταινιών με κοινό θέμα στην τάξη από τον εκπαιδευτικό (με στόχο τη σύγκριση των εκφραστικών και των ιδεολογικών μέσων των δημιουργών) – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

 

Διδακτική Ενότητα 8

Επιμορφωτική Συνεδρία 8: Θέαση ταινίας μεγάλου μήκους – Σχεδιασμός δραστηριοτήτων.

Όγδοο εργαστήρι: Προβολή αφηγηματικής ταινίας μεγάλου μήκους στην τάξη από τον εκπαιδευτικό – Εργαστήρι δραστηριοτήτων με τους μαθητές/τριες. Αξιολογική δραστηριότητα. Ανάρτηση παραδοτέων.

Αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι εννέα (9) μήνες και οι επιμορφωτικές ώρες 300. Το περιεχόμενο κατανέμεται σε οκτώ (8) δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις. Διάρκεια επιμορφωτικής συνάντησης τέσσερις (4) επιμορφωτικές ώρες.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

Εκπαιδευτικοί της Α΄/θμιας (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί τάξεων και ειδικοτήτων) και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

Φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες σχολών κινηματογράφου και άλλων σχολών συναφούς θεματολογίας.

Φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες Παιδαγωγικών Σχολών και σχολών με σπουδές κοινωνικού προσανατολισμού.

Εμψυχωτές/τριες εργαστηρίων

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Κατοχή προσωπικού e-mail.

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η συμμετοχή θεωρείται επιτυχής και χορηγείται η Βεβαίωση Συμμετοχής πραγματοποιείται, όταν ο επιμορφούμενος/η:

(α) Συμμετάσχει στις δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες. Ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσίας μία (1) Συνεδρία.

(β) Υλοποιήσει όλα τα προβλεπόμενα εργαστήρια στη σχολική τάξη και υποβάλλει-αναρτήσει τα παραδοτέα κάθε εφαρμογής έως την επόμενη συνεδρία.

(γ) Εκπονήσει και αναρτήσει τελική εργασία η οποία θα αξιολογηθεί θετικά από το/την επιμορφωτή/τρια.

(δ) Συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος.

(Α) Ως προς την αξιολόγηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών σε επίπεδο εφαρμογής σχολικής τάξης θα χρησιμοποιηθούν: 1. Υλοποίηση αξιολογικής δραστηριότητας μετά από την εφαρμογή του μηνιαίου εργαστηρίου (συνολικά θα υλοποιηθούν οκτώ αξιολογικές δραστηριότητες).

2. Αξιολόγηση των παραδοτέων των μαθητών/τριών (κείμενα δημιουργικής γραφής, κατασκευές κ.ά.).

(Β) Ως προς την αξιολόγηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς και 2. Συνέντευξη από τους/τις εκπαιδευτικούς (ημιδομημένη συνέντευξη). Το Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί: (α) ως προς την εφικτότητα της υλοποίησης, (β) ως προς τον βαθμό συμμετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς και (γ) ως προς την αποτελεσματικότητα εφαρμογής δραστηριοτήτων κινηματογραφικού γραμματισμού στο ελληνικό σχολείο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Cineγραφήματα - Κινηματογραφικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση», με πιστοποίηση από τον φορέα: ACTA.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Σταύρος Γρόσδος, επιστημονικός συνεργάτης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Επιμορφωτές/τριες του Προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, επαγγελματίες του κινηματογράφου, συνεργάτες/ιδες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων κινηματογραφικού γραμματισμού.

Τον γενικό συντονισμό έχει ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:
Δήλωση Συμμετοχής

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις στείλτε email στο:
[email protected]

TOP