Από το «Τι Νέα;» σε ένα βαθύτερο «Άκουσμα της Επιθυμίας » των παιδιών.

Περιγραφή του Εργαστηρίου

Τα νέα (τεχνική της Παιδαγωγικής Freinet) μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία δημιουργίας ενός κύκλου μέσα στη τάξη. Η σχολική τάξη μεταμορφώνεται σε ένα τόπο λόγου , ελευθερίας και δημοκρατίας. Τα παιδιά μοιράζονται νέα που μπορεί να έχουν σχέση με τον έξω κόσμο, το τρόπο που βίωσαν κάτι, για ένα συμβάν που έλαβε χώρα , για ένα φαγητό που δοκίμασαν…όσα μοιράζονται δημιουργούν τις συνθήκες για σύνδεση και αλληλεπίδραση.. Με αυτή τη συνθήκη συνδέεται και ακολουθεί το εργαστήρι που στοχεύει στην εμβάθυνση των αναγκών των παιδιών μέσα από τεχνικές ανάδυσης των επιθυμιών άλλες τεχνικές της N.d.i.

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήρι με διάθεση εξερεύνησης των δύο πρωτοποριακών παιδαγωγικών μεθόδων καθώς και της μεταξύ τους σχέσης αλλά  κ την σύνδεση τους με το σήμερα.

Η μέθοδος N.d.i.( Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα ) ,που αφορά τόσο στην παιδαγωγική όσο και στην ψυχοθεραπεία είναι εμπνευσμένη από τον Γάλλο ψυχοκοινωνιολογο Michel Lobrot,ο οποίος από το 1958 είχε συνδεθεί με το κίνημα Freinet το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στις ανατρεπτικές παιδαγωγικές του προτάσεις.

Βασική αρχή της μεθόδου του είναι η Μη Κατευθυντικότητα  από την μεριά του δασκάλου και η μετακίνηση του στον ρόλο του εμψυχωτή καθώς κ η επικέντρωση στις βαθύτερες Επιθυμίες του μαθητή με σκοπό  την αυθόρμητη κ ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του.

 

Ημέρα διεξαγωγής: ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10/2023 και ώρα 10.00 -13.00

Διάρκεια: 3 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε όσους/ες ασχολούνται με παιδιά

Βεβαίωση Παρακολούθησης     ΝΑΙ

Εκπαιδευτής / Επιμορφωτής  (βιογραφικό)

Τα μέλη του Δικτύου Συνεργατικών Σχολείων Χανίων και της Παιδαγωγικής Ομάδας «Το Σκασιαρχείο, Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας»: Ανθούλα Μαρινάκη, θεατροπαιδαγωγός, σύμβουλος ψυχική υγείας NDI και Γεωργαντά Μαριλένα, δασκάλα

Το Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων με την Παιδαγωγική Φρενέ είναι μία ομάδα εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε καθημερινό διάλογο, ανταλλαγή και συναλλαγή με το περιβάλλον του. Η εμπειρία των ανθρώπων μέσα στο Δίκτυο γίνεται με τους όρους της Παιδαγωγικής Freinet και της Θεσμικής Παιδαγωγικής, με προσπάθεια για τη συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε μια διαρκή άσκηση στη Δημοκρατία και τις δημοκρατικές αρχές οργάνωσης. Σκοπός του Δικτύου είναι να δημιουργήσουμε μια «μικρή κιβωτό» ιδεών και παιδαγωγικών αντιλήψεων για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό. Το Δίκτυο Χανίων όπως και άλλα Δίκτυα ανά την Ελλάδα υποστηρίζονται και βρίσκονται σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο, Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας».

TOP