Εργαστήρι Φωτογραφίας

Ένα εργαστήριο του CFF

Εμψυχωτής: Ηλίας Μπουργιώτης

Τόπος Υλοποίησης: Πνευματικό Κέντρο Χανίων

TOP