Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των H/Y

12,00

Σχήμα: 21×29
Σελίδες: 104
ISBN: 978-618-81242-4-0
Εκδόσεις: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης – Πυξίδα της Πόλης

Σε απόθεμα

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα γενικής παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», το οποίο έχει ως γενικό σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές βασικούς τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης των Υπολογιστών και παράλληλα να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη. Το βιβλίο καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος και διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια:

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, που ορισμένοι από αυτούς εξετάζονται αναλυτικότερα στα επόμενα κεφάλαια.

Στο 2ο Κεφάλαιο καλύπτονται έννοιες της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών όπως πρόβλημα, αλγόριθμος, δομές δεδομένων και προγραμματισμός δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης των εννοιών με καθημερινές εφαρμογές λογισμικού και το σύγχρονο γίγνεσθαι στην ανάπτυξη προγραμμάτων.

Το 3ο Κεφάλαιο εστιάζει σε βασικούς τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως Λειτουργικά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκτυα Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το βιβλίο επιχειρεί μέσα από δομημένα και στοχευμένα παραδείγματα να υποστηρίξει την κατανόηση των εννοιών και να δώσει ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη τομέων της Επιστήμης των Υπολογιστών. Ακολουθούνται σύγχρονες προτάσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση που προωθούν και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία και όχι μόνο στο περιεχόμενο.

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου γνωστοποιούνται οι στόχοι του κεφαλαίου σε επίπεδο πρόθεσης ενώ στο τέλος των επιμέρους ενοτήτων δίνεται η δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης του μαθητή σε επίπεδο προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Συγγραφική Ομάδα: Γιώργος Γώγουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,Γεωργία Κυριακάκη, Απόστολος Παπαγιάννης, Μανόλης Φραγκονικολάκης, Παναγιώτα Χίνου
Συντονιστής ομάδας συγγραφής: Γιώργος Γώγουλος

TOP