ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ

Εμψυχωτές: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας, Βγόντζας Ιωάννης, Κρανιοτάκης Φοίβος

Ημέρα Εργαστηρίου: 24-25/10/2022

Ώρα: Δευτέρα 24/10 18:00 – 21:00 &  Τρίτη 25/10  13:00- 16:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Περιγραφή Εργαστηρίου:

Τα εργαστήριο βασίζεται στη θεωρία του Radford, που τονίζει την ανάγκη μιας υβριδικά βιωματικής προσπάθειας στην απόκτηση εμπειριών από τους εκπαιδευόμενους αρχιτέκτονες μέσα από τη θεωρία παιγνίων ρόλων. Η διαδικασία αυτή θα «φέρνει» τους συμμετέχοντες ενώπιον καταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να βιώσουν το φαντασιακό και μετά να το απεικονίσουν.

Το εργαστήριο αποτελείται από δύο σκέλη. Το ένα θα φιλοξενεί τη διαδικασία του φαντασιακού και το δεύτερο τις τεχνικές απεικόνισης. Στο ένα μέρος καλλιεργείται η ικανότητα να συγκρατείται η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα και ποιότητα εικόνων που παράγονται στη φαντασία. Στο άλλο μέρος, παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι και τεχνικές οργάνωσης και απεικόνισης της πληροφορίας με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο

 Η μέθοδος που ακολουθείται για την ενίσχυση της φαντασιακής διαδικασίας και της καλύτερης νοητικής σχηματοποίησης του χώρου έρχεται από τα παιχνίδια ρόλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες καλούνται να  δημιουργήσουν χαρακτήρες με συγκεκριμένες ιδιότητες και ικανότητες που θα έχουν να αποτελέσουν ένα στόχο μέσα από το παιχνίδι

Η χρήση παιχνιδιών ρόλων για εκπαιδευτικούς λόγους έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα ενισχυτικά, ειδικά σε μαθησιακές διαδικασίες που βασίζονται στην εμβύθιση.

 

Σύντομο Βιογραφικό:

Το ΤΙΕ Lab ιδρύθηκε το 2012, με όραμα την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία θα μετασχηματίζουν, θα ενεργοποιούν και θα ενισχύουν την σχέση του ανθρώπου με τον χώρο, διευρύνοντας την αντίληψη τους ως προς την κατανόηση του και ενδυναμώνοντας την ικανότητα χρήση του.

Το Cityscape είναι ένας καινοτόμος, διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας, που επιτυγχάνει τη μετάδοση πληροφορίας μέσω μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας βασισμένης στα παιχνίδια ρόλων και τεχνικών παιχνιδιού-εκμάθησης. Δημιουργήθηκε στα Χανιά το 2015 για τους σκοπούς  του μαθήματος «Απεικόνιση του Φαντασιακού» του τμήματος Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

TOP