Τα πληροφορικά κείμενα και η διδακτική τους προσέγγιση στα πρώιμα σχολικά χρόνια

12,00

Σχήμα: 21×29
Σελίδες: 112
ISBN: 978-618-81242-5-7
Εκδόσεις:
Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης – Πυξίδα της Πόλης

Σε απόθεμα

Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, περιλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό για τα πληροφοριακά κείμενα και σχετικές διδακτικές προτάσεις. Το υλικό αυτό δομήθηκε κυρίως με βάση τις αρχές της «από απόσταση εκπαίδευσης» (Kόκκος, Λιοναράκης, Ματράλης & Παναγιωτόπουλος, 1999). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει υλοποιημένες στις προσχολικές τάξεις διδακτικές δράσεις, οι οποίες είχαν ως σκοπό τη διδακτική προσέγγιση των πληροφοριακών κειμένων, ώστε τα παιδιά να αρχίσουν σταδιακά να έρχονται σε επαφή με αυτά και να κατανοούν το περιεχόμενό τους.

Το υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο ενός καινοτόμου ερευνητικού-επιμορφωτικού εξ αποστάσεως προγράμματος για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη διδακτική προσέγγιση των πληροφοριακών κειμένων στην προσχολική εκπαίδευση (A distance education course for professional development regarding the instructional approach of informational texts in preschool education). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος έγινε από ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους: Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη (επιστημονικά υπεύθυνη), Μαρία Αμπαρτζάκη (για το σχολικό έτος 2012-2013) και Νικόλαο Δόβρο. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και βραβεύτηκε από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών Γραμματισμού (Federation European Literacy Associations FELA) και εφαρμόστηκε κατά τα σχολικά έτη 2012-2014 σε μια πειραματική ομάδα είκοσι τεσσάρων (24) νηπιαγωγών ποικίλων τυπικών προσόντων, ηλικιών, διδακτικής εμπειρίας και γεωγραφικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Με βάση το σκεπτικό ότι στη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων απαιτείται η ανάπτυξη αυτόνομης δράσης από τη μεριά του εκπαιδευόμενου, η μάθηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, αν και υποστηρίζονταν ποικιλοτρόπως από την ερευνητική ομάδα, ήταν εν πολλοίς αυτοκατευθυνόμενη και βασίζονταν κυρίως στην ετοιμότητα, τη θέληση και τις ενέργειες των ίδιων με στόχο την αυτομόρφωσή τους. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγνώριζαν και αξιολογούσαν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες σχετικά με το θέμα του προγράμματος και σχεδίαζαν τις διδακτικές πρακτικές στην τάξη τους. Σημαντική, επίσης παράμετρος της εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν οι υποομάδες μάθησης και πρακτικής που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό του, στο πλαίσιο των οποίων επικοινώνησαν, αλληλεπίδρασαν και συνεργάστηκαν για την τέλεση κοινού έργου, εκπαιδευτικοί από διαφορετικές περιοχές (αστικές – αγροτικές και απομακρυσμένες) με διαφορετικά τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία.

Επιστημονική Επιμέλεια – Θεωρητικό Μέρος

Πόπη Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη

TOP